Mapping, volumebepaling & 3D-modellen

De drone vliegt volgens een vooraf gedefinieerde route en neemt overlappende foto's van het op te meten gebied. Zo worden er data gegenereerd voor orthofoto's, 3D modellen en puntenwolken in hoge resolutie met grote nauwkeurigheid. Zandbergen, stortplaatsen, steengroeves, mijnbouw, landbouw,... worden precies opgemeten en in kaart gebracht. Handige toepassingen zijn volumeberekeningen, plannen van projecten zoals wegenwerken en rioleringswerken en vele andere functies. Als we orthofoto's van verschillende tijdstippen vergelijken, kan de progressie van een project in beeld gebracht worden.

Andere services